Select Page

Acid Symphony Orchestra er et af de mere ekstravagante indslag på årets program. Orkestret er dannet af den finske producer og DJ Jori Hulkkonen, som en våd drøm for alle hardware- og acid-fetischister. Hele 10 mand på hver deres Roland TB-303 Bassline Synthesizer – den måske mest ikoniske musikmaskine i verden, som har nogenlunde samme betydning for den elektroniske musik som elguitaren har for rocken – dirigeret af Hulkkonen på enten TR-707 eller 808.

TR-303’eren er ganske enkelt lyden af acid. Maskinen, der kom i 1982, var egentlig tiltænkt singer-songwriters, der kunne bruge den som akkompagnement i studiet eller øvelokalet. Den havde dog det store problem, at den på ingen måde lød som en bas. Enkelte rockbands brugte den faktisk, fx Orange Juice på deres hitsingle ”Rip It Up”, men i det store og hele var den en fiasko, indtil elektroniske kunstnere i midten af 80’erne opdagede maskinens muligheder for at lave bevidsthedsudvidende og komplet forvrængede filtereffekter, og dermed fødte genren acid house.

Acid Symphony Orchestra bygger videre på denne arv, men i et yderst usædvanligt set-up bestående af hele 10 maskiner – én til hvert medlem af gruppen – der bruges til at skabe lange, improviserede og stort anlagte ”acid-symfonier” under dirigentens kyndige vejledning. Det er med andre ord et ekstraordinært og teatralsk bud på en traditionsrig genre, der åbner FAF på PHONO14. Det totale, smoking-klædte acid-angreb.

Dirigent: Jori Hulkkonen
Medlemmer: Jesper Dahlbäck, Aku Raski, Kalle Karvanen, Kimmo Oksanen, Jussi-Pekka Parikka, Tatu Peltonen, Janne Puurunen, Petri Salonen, Tuomas Toivonen, Johannes Auvinen, Juha Matinmäki, Jani Lehto, Tuomas Salmela, Klas Lindblad, Timo Ahlqvist and Valtteri Mäki

Acid Symphony Orchestra is one of the more extravagant features in this year’s program. The orchestra is formed by the Finnish producer and DJ Jori Hulkkonen as a wet dream for all hardware- and acid-fetishists. No less than 10 men on each their Roland TB-303 Bassline Synthesizer – maybe the most iconic music machine in the world, which fairly has the same meaning in electronic music as the electric guitar, has in the world of rock – conducted by Hulkkonen on either TR-707 or 808.

The TR-303 is simply the sound of acid. The machine, which came in 1982, was really intended for singer-songwriters, who could use it as accompaniment in the studio or in the practice room. However, it did not sound like a bass, which made it less useful. Some rock bands actually used it, such as Orange Juice on their hit single “Rip It Up”, but in a larger sense it was a failure, until electronic artists in the mid-80s discovered the possibilities of the machine to create consciousness- expanding and completely twisted filter effects, and like that, the genre, acid house, was born.

Acid Symphony Orchestra keeps the heritage growing, but in a highly unusual set-up consisting of 10 machines – one for each member – which is used to create long, improvising and great “acid-symphonies” under the skilled guidance of the conductor. In other words, an extraordinary and theatrical example on a traditional genre, which opens FAF on PHONO14. A total tuxedo-clad and acid-attack.

Conductor: Jori Hulkkonen. Members: Jesper Dahlbäck, Aku Raski, Kalle Karvanen, Kimmo Oksanen, Jussi-Pekka Parikka, Tatu Peltonen, Janne Puurunen, Petri Salonen, Tuomas Toivonen, Johannes Auvinen, Juha Matinmäki, Jani Lehto, Tuomas Salmela, Klas Lindblad, Timo Ahlqvist and Valtteri Mäki.

Acid Symphony Orchestra er et af de mere ekstravagante indslag på årets program. Orkestret er dannet af den finske producer og DJ Jori Hulkkonen, som en våd drøm for alle hardware- og acid-fetischister. Hele 10 mand på hver deres Roland TB-303 Bassline Synthesizer – den måske mest ikoniske musikmaskine i verden, som har nogenlunde samme betydning for den elektroniske musik som elguitaren har for rocken – dirigeret af Hulkkonen på enten TR-707 eller 808.

TR-303’eren er ganske enkelt lyden af acid. Maskinen, der kom i 1982, var egentlig tiltænkt singer-songwriters, der kunne bruge den som akkompagnement i studiet eller øvelokalet. Den havde dog det store problem, at den på ingen måde lød som en bas. Enkelte rockbands brugte den faktisk, fx Orange Juice på deres hitsingle ”Rip It Up”, men i det store og hele var den en fiasko, indtil elektroniske kunstnere i midten af 80’erne opdagede maskinens muligheder for at lave bevidsthedsudvidende og komplet forvrængede filtereffekter, og dermed fødte genren acid house.

Acid Symphony Orchestra bygger videre på denne arv, men i et yderst usædvanligt set-up bestående af hele 10 maskiner – én til hvert medlem af gruppen – der bruges til at skabe lange, improviserede og stort anlagte ”acid-symfonier” under dirigentens kyndige vejledning. Det er med andre ord et ekstraordinært og teatralsk bud på en traditionsrig genre, der åbner FAF på PHONO14. Det totale, smoking-klædte acid-angreb.

Dirigent: Jori Hulkkonen
Medlemmer: Jesper Dahlbäck, Aku Raski, Kalle Karvanen, Kimmo Oksanen, Jussi-Pekka Parikka, Tatu Peltonen, Janne Puurunen, Petri Salonen, Tuomas Toivonen, Johannes Auvinen, Juha Matinmäki, Jani Lehto, Tuomas Salmela, Klas Lindblad, Timo Ahlqvist and Valtteri Mäki