Select Page

Under aliaset 8rolek har Bartek Kujawski udgivet skæv, dansabel musik med dybt dirrende lavfrekvenser og electro-energi i metermål. Et sted imellem techno, hip-hop og skweee, med skævt opklippede beats, naivistiske melodier spillet på plastic-klingende synths, og en overstadig, retningsløs rave-fornemmelse.

Han har netop udgivet sin første plade under eget navn – en betragteligt mere eksperimenterende affære, der lyder mere som en collage af kontemporær klassisk musik, spektrale klange, soundtracks til obskure blockbusters, freejazz og rituel musik. En på overfladen groft og næsten tilfældigt sammensat musik, der dog viser sig at være metodisk og virtuost gennemarbejdet – i en stil, der ikke ligger så fjernt fra collage-kunstnere som fx Jar Moff eller Valerio Tricoli fra PAN, men som ikke deler deres dystre, maskinelle og konfronterende blik på verden. Hans musik er i stedet ustadigt sitrende, gennemlyst af en flimrende farvepalet og varmt menneskelig.

Under the alias 8rolek, Bartek Kujawski, has released distorted, dancefriendly music with deeply low vibrating frequencies and electro energy in bucketloads. Somewhere between techno, hip-hop and skweee with awry cut-up beats, ingenuous melodies performed on plastic-ringing synths, and an overexcited rave-felling.

He has, just now, released his first record under his own name – a much more experimenting business, sounding more like a collage of classic music, spectacular sounds and soundtracks for shady blockbusters, freejazz and ritual music.

On the surface, it appears to be a rough and almost accidental composed music, but on closer examination it turns out to be rather methodical and brilliant worked through – in a style, not so far from collage-artists such as Jar Moff or Valerio Tricoli from PAN, but which does not share their gloomy, mechanical and confronting view on the world. Instead of that, his music is an unstable trembling of a flickering colour palette and heartily human.