Select Page

Over the last couple of years, techno has received an ongoing fuel-injection from the regular hordes of old noise-musicians, who have discovered the joy of a brutal 4/4-beat. Pure Schofield aka Container is one of the best examples on an exchange like that among the two genres, with a series of publications of explosive character to put it mildly, where rusty noise-surfaces meets decayed but hard moving rhythms.

With noisy side projects such as Form A Log and Japanese Karaoke Afterlife Experiment, Schofield primarily works with punk and stubborn American noise-music. However as Container, he has, over a rather short period of time, published his high-pitched destruction-funk to prominent companies such as Liberation Technologies, Spectrum Spools and Morphine, and all combined with frequent concerts, where brutally torn-into-pieces waves of decomposed, chopping techno is poured out into an overwhelming amount of physical and psychedelic noise.

If the term “noise-techno” has become a bit of a cliché, it is only due to artists like Container, who has raised the standard – it is the kind of music that seems easy to imitate on the surface, but difficult to redeem. Schofield is a master in soiled synth- surfaces, rolled out in hot steal, and rugged beats, which hides a rather sophisticated and pronounced funky feeling behind a controlling and collapsing sound-picture. Held together by an elastic and smouldering rhythmical skeleton, which makes Containers, almost independent music, the perfect soundtrack for Friday night’s gradually traditionally meltdown of a techno concert.

I de sidste par år har technoen fået en løbende brændstofindsprøjtning fra de regulære horder af gamle noise-musikere, der har opdaget glæden ved et brutalt 4/4-beat. Ren Schofield aka Container er et af de bedste eksempler på en sådan udveksling imellem de to genrer, med en stribe udgivelser af mildest talt eksplosiv karakter, hvor rustne støjflader møder henfaldne men hårdt rykkende rytmer.

Med støjende sideprojekter som Form A Log og Japanese Karaoke Afterlife Experiment har Schofield primært gjort sig i punket og hårdnakket amerikansk noisemusik. Som Container har han dog på ganske kort tid udgivet sin skingre undergangsfunk på prominente undergrundsselskaber som Liberation Technologies, Spectrum Spools og Morphine, og kombineret det med hyppige koncerter, hvor brutalt opklippede bølger af nedbrudt, hakkende techno udgydes i overvældende barrager af fysisk og psykedelisk larm.

Hvis betegnelsen ”noise-techno” er blevet lidt af en kliché, er det kun fordi kunstnere som Container sætter barren så højt – det er en musik der på overfladen er ligetil at replikere, men svær at forløse. Schofield er en mester i tilsølede synth-flader, der er som valset ud i hedt stål, og knudrede beats, der skjuler en egentlig ganske sofistikeret og udpræget funky fornemmelse bag et overstyret og sammenstyrtende lydbillede. Holdt sammen af et elastisk og ulmende rytmisk skelet, er Containers nærmest selvantændelige musik det perfekte soundtrack til fredag nats efterhånden traditionelle nedsmeltning af en technokoncert.