Select Page

James Holdens nye plade, The Inheritors, er et monstrøst, 80 minutter langt storværk, der fuldt udfolder hans fascination af primitiv, modular trance, krautrockens motoriske gentagelser og psykedelisk solstrejfede synthfigurer, freejazz og hedenske ritualer. Den understreger på hårdnakket og konsekvent vis, at Holden er svær at indfange og endnu sværere at fastholde. En alsidig, nysgerrig og egensindig kunstner, der formår at kombinere en perfektionistisk sans for detaljen med en improviserende og dybt intuitiv one-take tilgang.

Som mange andre elektroniske kunstnere i disse år, har Holden erstattet laptoppen med modulære synthesizere. Det er en langt mere fysisk, fejlbarlig og håndgribeligt måde at lave musik, hvor patch-kabler og knobs står i stedet for algoritmer og museknapper. Denne form for hardware yder en helt anden modstand, hvor tilfældigheder og maskinernes idiosynkrasier gør dem til en musikalsk medspiller, til entiteter der taler med, har personlighed, kan kontrolleres eller sættes fri. Der er således ikke mindre virtuositet forbundet med at mestre modulerne end andre instrumenter, og Holden er om noget virtuos.

Hans klare vision og suveræne kontrol over sit udstyr resulterer i en luftig, flydende masse af elektronisk information, transmitteret som lydbølger der svæver frit rundt i æteren som et viltert tonemylder af modulære lydbidder – for så at fortættes og udkrystalliseres til genkendelige rytmiske og melodiske strukturer – og sprænges ud i sine elementære bestanddele igen i mødet med skingrende saxofoner og skurrende støj. En technoid ur-suppe af elektronisk genereret musik, der på en eller anden måde lykkes med at lyde som noget primitivt og oprindeligt, og ramme noget dybereliggende og basalt menneskeligt, en i-rygsøjlen-indlejret rytmisk substans.

The new record by James Holden, The Inheritors, is a monstrous, 80 minutes long creation, which fully shows his fascination of primitive, modular trance, Krautroken’s motile repetitions and psychedelic synth figures, freejazz and heathen rituals. It emphasizes in a stubborn and consistent way that Holden is difficult to catch and even more difficult to maintain. A versatile, curious and headstrong artist, who is able to combine perfectionism with an improvising and deeply intuitive one-take approach.

Like many other electronic artists in these years, Holden has replaced the laptop with modular synthesizers. It is a far more physical, fallible and tangible way of creating music, where patch-cables and knots are replaced of algorithms and computerbuttons. This kind of hardware provides an entirely different resistance, where chances and machines,makes them into a fellow musical player, to entities that plays along, has personality, can be controlled or be set free. Having said that, there is not any less virtuosity connected with mastering modules than other instruments, and Holden is absolutely virtuoso.

His bright vision and superior control over his equipment results in an airy, fluid mass of electronic information, transmitted as sound waves, which floats freely around in the ether as a unruly swarm of tones of modular soundbites – and then condensed and crystallized to recognizable rhythmic and melodic structures – to burst out in its own elementary constituents again in the meeting with shrill saxophones and jarring noise. A mix-match of electronic generated music, which somehow is able to sound like something primitive and original, and connected to something deeper and fundamentally humanrhythmic substance.