Select Page

Kouhei Matsunaga aka NHK’Koyxen aka NHK aka NHKyx aka NHKwifi er uddannet arkitekt, tegner, og frembringer af forvreden og farverig bastung elektronisk lyd. Han har en baggrund i eksperimenterende computermusik, hardcore techno og improbaseret hip-hop (blandt andet sammen med rapperen Sensational fra Jungle Brothers og High Priest fra Anti Pop Consorium) og har desuden samarbejdet med kunstnere som Merzbow, Sean Booth fra Autechre, Mika Vainio, Conrad Schnitzler, Asmus Tietchens og mange flere.

Kouhei Matsunagas frenetiske arbejdshastighed og kunstneriske bredde taget i betragtning, var måden hvorpå man kunne præsentere en bare tilnærmelsesvist udtømmende mængde af Matsunagas vidtfavnende kunstneriske virke på PHONO14 ligetil: at booke ham to gange. Han spiller således en koncert på dagsprogrammet på Brandts (under et endnu ikke afsløret alias), og en på aftenprogrammet i FAF-siloen som sin mest anvendte musikalske persona, NHK’Koyxen.

Som NHK’Koyxen er det den dansable techno og electro der udgør det letopløselige grundlag for han fritflydende fortolkninger af ravemusik. Det er under dette alias at han har udgivet hidtil tre plader på PAN i hans egen serie kaldet Dance Classics – en titel der måske nok kunne tolkes ironisk, men som alligevel ikke er fuldstændig ved siden af. Det er musik der absolut er dansabel – men som alligevel er dybt besynderlig, dekonstrueret og konstant benspændende. En rytmisk og genremæssigt elastisk lyd, der er en form for sum af alle de genrer han ellers gør sig i.

Kouhei Matsunaga aka NHK’Koyxen aka NHK aka NHKyx aka NHKwifi is a qualified architect, artist and producer of twisted and colourful bass-heavy electronic sound. He has a background in experimental computer music, hard-core techno and improvising hip-hop (for example with the rapper Sensational from Jungle Brothers and High Priest from Anti Pop Consorium) moreover he has cooperated with artists such as Merzbow, Sean Booth from Autechre, Mika Vainio, Conrad Schnitzler, Asmus Tietchens and many more.

With Kouhei Matsunaga’s frenetic work speed and artistic width taken into account, it was quite simple how to present a various number of Matsunagas’ far-reaching artistic abilities: By booking him twice. Therefore he will perform a concert doing the day on Brandts (under a not yet reveal alias) and one more doing the evening in the FAF-silo as his most used musical persona, NHK’koyxen.

As NHK’Koyxen he uses a kind of dancefriendly techno and electro, which forms the easily soluble foundation for his interpretations of rave music. As this alias, he has published three records so far on PAN in his own series named Dance Classics – a title which possibly could be interpreted ironical, but which is not completely wrong. The music is almost made for dancing – but it is still deeply odd, deconstructed and constantly in its own way. A rhythmical and elastic sound summarizes all the genres he usually works with.