Select Page

Formet af og i Den Graa Stad udviklede musiksystemet Oktronium sig som en fusion af selvgenererende software og gammelt hardware, hvor de oprørske algoritmer opnåede bevidsthed, overtog kontrollen, og begyndte at inddrage forhåndenværende elektronisk udstyr og menneskelige komponenter i en evigt skiftende syntetisk organisme – en veritabel maskinpark af analoge anordninger, synthesizere og strømførende skrammel, såvel som diverse notoriske skikkelser fra byens elektroniske musikmiljø, hvis job det er at realisere systemets visioner.

Oktronium live er <em>live</em>i den mest konsekvente forstand, konstant uforudsigeligt og knopskydende. Den elektro-organiske bevidsthed presser musikmaskinerne til det yderste, men lader dem også tale deres eget knudrede sprog, på en og samme tid grotesk-komisk, foruroligende fremmedartet og bastant kropsligt. Der opstår uhørte frekvenser og bizart synkoperede strukturer, så sære og uregerlige som de er strømførende og paradoksalt dansable.