Select Page

To\To er en fabulerende afsøgning af repetitiv rytmik, et teatralsk tromme-setup af usædvanlig hårdnakket tilsnit. En rytmisk udfordret og udfordrende ur-musik, med trommesættet som grundsubstansen i langsomt faseforskydende og sofistikeret primale energiudladninger.

Toke Tietze Mortensen og Tobias Kirstein er mændene bag duoen – de er begge uomgængelige skikkelser på den danske eksperimentalscene, især centreret omkring spillestedet Mayhem og pladeselskabet og kunstnerkollektivet Yoyooyoy. Listen over grupper og projekter som de to har medvirket i er alenlang, og udvides tilsyneladende kun eksponentielt med tiden.

Det fine pladeselskab, Cejero, udgav tidligere i år gruppens første plade, masteret af Rashad Becker i Berlin. A-siden var det rene eksempel på den nærmest zen-lignende med buldrende trommetrance som duoen producerer, og B-siden var en form for remix, en heftigt effektbelagt og langt mere elektronisk baseret udgave af samme.

På PHONO14 er duoen udvidet med Oliver Hoiness (Skammens Vogn, Joy L m.fl.) og Andreas Pallisgaard (Choir of Young Believers, Pinkunoizu) på guitar og elektroniske effekter. To\Tos koncerter er heftige, næsten exorcistiskeudladninger af ren sitrende elektricitet og tromlende, changerende rytmik – trommer og svedende kroppe i total forening – en technoid naturkraft der skaber søsygt duvende hulemandsraves med mere og voldsommere gennemslagskraft end de fleste andre kan mønstre.

To/To is an imaginative search of repeated rhythmic, a theatrical drum set-up of unusual stubborn appearance. A rhythmic challenged with the drum set as the main substance in a slowly phase-displacing and sophisticated primal energy outlets.

Toke Tietze Mortensen and Tobias Kirstein are the men behind the duo – they are both unavoidable figures at the Danish experimental scene, especially centered on the music venue Mayhem and the record company and artist-collective Yoyooyoy. The list of groups and projects, these two have participated in, are absolutely interminable, and apparently it seems to expand even further as times goes on.

Earlier this year, the fine record company, Cejero, released the first record of the group, mastered by Rashad Becker in Berlin. The A-side was a pure example on the almost zen-feeling with a rumbling trance of drums as the duo produces, and the B-side was a sort of remix, a hefty effect-coated and a far more electronic version of the same.

At PHONO14, the duo is expanded with Oliver Hoiness (Skammens Vogn, Joy L. and others) and Andreas Pallisgaard (Choir of Young Believers, Pinkunoizu) on guitar and electronic effects. To/To’s concerts are intense, trembling electricity and rolling, shimmering rhythmic – drums and sweaty bodies in a total unification – a force of nature which creates caveman-raves with more and accelerated power of penetration than most other people can manage to perform.